Czat +48 22 778 52 00 iGotowka@bgzbnpparibas.pl Koszt połączenia
wg stawki operatora
igotówka na wakacje
igotówka na wakacje igotówka na wakacje

Limit czasu został przekroczonyProszę przejść na stronę główną
www.iGotowka.pl

<

RRSO to Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 25 maja 2018 r. dla całkowitej kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 11 277 zł, całkowita kwota do zapłaty 14 866,20 zł, w tym: prowizja 1 229,19 zł, odsetki 1 388,75 zł, 57 miesięcznych rat: 56 rat po 260,81 zł oraz ostatnia : 28,89 zł.

ikona ok

Zalety kredytu

 • Atrakcyjne oprocentowanie
 • Wstępna decyzja kredytowa niezwłocznie po zlożeniu wniosku kredytowego

więcej

ikona pytania

Jak uzyskać kredyt

 • Wypełnij i prześlij formularz kredytowy przez stronę www.igotowka.pl lub System Pl@net, jeśli posiadasz dostęp do systemu bankowości elektronicznej.
 • kredyt gotówkowy do 10 tys zł (całkowita kwota kredytu) dostępny online na www.igotowka.pl lub do 30 tys zł (całkowita kwota kredytu) w Systemie Pl@net.

więcej

ikona pobierz

Dokumenty do pobrania

 • Regulamin produktów kredytowych i Promocji
 • Tabele oprocentowania, prowizji i opłat
 • Warunki ubezpieczenia

więcej

ZALETY KREDYTU:

 • kredyt do 10 000 zł (całkowita kwota kredytu) dostępny w pełni przez Internet przez stronę www.igotowka.pl . Jeśli posiadasz dostęp do Systemu Pl@net w pełni przez Internet jest dostępny kredyt nawet do 30 000 zł (całkowita kwota kredytu)
 • możliwość wypełnienia wniosku kredytowego lub elektronicznego zawarcia umowy nawet na tabletach i smartfonach
 • wstępna decyzja kredytowa niezwłocznie po złożeniu wniosku

Wstępna decyzja kredytowa oznacza decyzje wydaną w oparciu o dane podane przez Klienta we wniosku kredytowym. Przyznanie kredytu gotówkowego uzależnione jest od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta w oparciu o dane po ich zweryfikowaniu przez Bank.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu zawarcia umowy są dostępne w zakładce: Jak uzyskać kredyt.

ATRAKCYJNE WARUNKI CENOWE:

 • oprocentowanie stałe od 4,40% do 8.49% w skali roku dla kredytu bez ubezpieczenia, na okres kredytowania od 6 do 84 miesięcy, z prowizją za udzielenie kredytu od 9,90% do 13,90%.
 • oprocentowanie stałe od 4,40% do 7,49% w skali roku dla kredytu z ubezpieczeniem, na okres kredytowania od 6 do 84 miesięcy, z prowizją za udzielenie kredytu od 2,5% do 11,90%.


 • Prowizja za udzielenie kredytu liczona jest od całkowitej kwoty kredytu.
  Stawka ubezpieczeniowa za ubezpieczenie z którego możesz skorzystać za pośrednictwem Banku wynosi 6,99% oraz liczona jest od kwoty miesięcznej raty kredytu i doliczana do raty kredytu.

Wnioskując o kredyt do 120 000 zł masz możliwość wyboru kredytu:

 • z ubezpieczeniem, które pomoże Ci spłacić kredyt w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych
 • bez ubezpieczenia

W przypadku umów zawieranych poprzez System Pl@net ubezpieczenia są dostępne dla całkowitej kwoty kredytu do 20.000 zł.

Warunki ubezpieczenia, oferowanego za pośrednictwem Banku, w tym zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania, a także na stronie Banku i w oddziałach Banku (Znajdź oddział)

MOŻLIWOŚĆ WYBORU DOWOLNEJ KWOTY KREDYTU I OKRESU KREDYTOWANIA:

 • dostępna kwota kredytu od 1 000 zł do 120 000 zł
 • możliwość rozłożenia spłaty kredytu nawet na 84 miesiące (minimalny okres kredytowania to 6 miesięcy)

Aby złożyć wniosek o kredyt gotówkowy wystarczy:

 • wypełnić i przesłać formularz kredytowy dostępny na stronie www.igotowka.pl lub w Systemie Pl@net a następnie
 • po uzyskaniu wstępnej, pozytywnej decyzji kredytowej, przesłać dokumenty wymagane przez Bank, zgodnie z instrukcją wyświetlona na stronie

1. Wykonaj symulację kredytu

Symulacja kredytu dostępna on-line:

 • wybierz kwotę kredytu (całkowita kwota kredytu)
 • liczbę miesięcznych rat kredytu

Dodatkowo możesz skorzystać z opcji ubezpieczenia:

 • dla kredytu do 20 000 zł masz możliwość wyboru ubezpieczenia Pakiet Internet 2 na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz w zależności od źródła dochodu ubezpieczonego czasowej niezdolności do pracy albo utraty pracy albo pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku - stawka 6,99% liczona od miesięcznej raty kredytu.
 • dla kredytu powyżej 20 000 zł masz możliwość wyboru ubezpieczenia Pakiet A3 na wypadek śmierci, śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz poważnego zachorowania – stawka 6,99% liczona od miesięcznej raty kredytu (nie dotyczy wnioskowania i zawarcia umowy kredytu przez System Pl@net).

Warunki ubezpieczenia (Ogólne Warunki Ubezpieczenia, karty produktu ubezpieczeniowego), oferowanego za pośrednictwem Banku, w tym zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania i w oddziałach Banku (Znajdź oddział).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 16,86%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5200 zł , całkowita kwota do zapłaty 6982,65 zł, oprocentowanie stałe 5,90% w skali roku, całkowity koszt kredytu 1782,65 (w tym: prowizja 618,80 zł, odsetki 707,65 zł, ubezpieczenie 456,20 zł, usługi dodatkowe 0 zł), 46 miesięcznych rat równych w wysokości po 151,80 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 151,65 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 23.10.2017r. na reprezentatywnym przykładzie. 
Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu wynosi 16,86%. Kredyt gotówkowy jest dostępny dla okresu kredytowania od 6 do 84 miesięcy.

2. ZŁÓŻ WNIOSEK O KREDYT GOTÓWKOWY:

Zanim złożysz wniosek o kredyt gotówkowy zapoznaj się z dokumentami zamieszczonymi w zakładce Dokumenty do pobrania.

Aby złożyć wniosek o kredyt, należy określić w formularzu kredytowym dostępnym on-line na stronie www.igotowka.pl lub w Systemie Pl@net:

 • dane osobowe i teleadresowe, w tym adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu, za pośrednictwem których odbywa się komunikacja z Bankiem w celu zawarcia Umowy
 • dane dotyczące sytuacji majątkowej, zatrudnienia i wysokości dochodów niezbędne do podjęcia wstępnej decyzji kredytowej
 • numer rachunku, na który mają zostać wypłacone środki z kredytu
 • wybrany sposób zawarcia umowy i podpisania dokumentów kredytowych oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających dane z wniosku kredytowego (nie dotyczy wnioskowania przez System Pl@net):
  - przez Internet (elektronicznie)
  - w oddziale Banku
 • dla kredytu powyżej 20 000 zł, jeśli posiadasz stan cywilny: zamężna / żonaty oraz nie masz rozdzielności majątkowej, umowę kredytu mogą zawrzeć jedynie oboje małżonkowie (nie dotyczy wnioskowania przez System Pl@net).

Do złożenia wniosku o kredyt gotówkowy lub zawarcia umowy przez Internet konieczne jest spełnienie następujących wymogów technicznych: dostępność na przeglądarkach: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer od 8+,Opera, na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym iOS, Android i Windows 8. Klient nie może dostarczać do Banku treści o charakterze bezprawnym.

Po przesłaniu wniosku kredytowego do Banku otrzymasz na podany we wniosku adres e-mail informację o wstępnej decyzji kredytowej oraz dalszych krokach działania

UWAGA! W przypadku wyboru na stronie www.igotowka.pl podpisania dokumentów kredytowych przez Internet zawarcie umowy kredytu następuje w trybie elektronicznym (szczegóły zostaną wskazane na stronie internetowej podczas składania wniosku oraz w wiadomości przesłanej na podany we wniosku adres e-mail).
W celu zawarcia umowy kredytu konieczne jest uzyskanie ostatecznej pozytywnej decyzji kredytowej na podstawie przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta w świetle przekazanych przez niego informacji

Bank informuje, iż:
1. administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922, z późn. zm.) jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 97 538 318 zł w całości wpłacony.
2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym Bank przetwarza te dane w celu zawarcia i realizacji umowy, 
3. w każdym momencie Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Bank informuje, że w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz konieczne do realizacji umowy, a także niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Bank oraz niezbędne dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych oraz obowiązków archiwalnych, podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Bank oraz na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.):
1. Bank przekazuje podane przez Pana/Panią dane osobowe do Biura Informacji Kredytowej S.A. ("BIK S.A.") z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77A, Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, a także do innych podmiotów do tego uprawnionych na mocy art. 105 ustawy Prawo bankowe. Podanie przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe. 
2. Bank może przekazać podane przez Pana/Panią dane osobowe do Systemu Bankowy Rejestr, administrowanego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 8, Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa,
3. dane przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. , o którym mowa w pkt 1, oraz do Systemu Bankowy Rejestr, o którym mowa w pkt 2, mogą być udostępniane:  
 a) bankom i innym podmiotom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w tym w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych.
 b) biurom informacji gospodarczych w zakresie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015, z późn. zm.).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, w szczególności zbadania zdolności kredytowej oraz realizacji umowy. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r, poz. 922,z póżn. zm.). Podanie adresu email oraz telefonu komórkowego we wniosku oznacza zgodę na kontakt drogą elektroniczną (email, telefon, sms) w ramach czynności związanych z wnioskiem kredytowym.

3. PODPISZ UMOWĘ KREDYTOWĄ ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY KREDYTOWE:

Po otrzymaniu wstępnej pozytywnej decyzji kredytowej:

Zapoznaj się z przesłanymi przez Bank dokumentami kredytowymi, w tym formularzem informacyjnym, umową kredytu oraz dokumentami ubezpieczeniowymi (jeśli wybrany został kredyt z ubezpieczeniem). Podpisz dokumenty kredytowe i przedstaw w Banku dokumenty potwierdzające dane wprowadzone we wniosku kredytowym stosownie do wybranego trybu zawarcia umowy:

- przez Internet w tym poprzez System Pl@net (elektronicznie)

 • zaakceptuj warunki dokumentów kredytowych – w terminie wskazanym w wiadomości e-mail wysłanej przez Bank na podany we wniosku kredytowym adres e-mail podpisz dokumenty poprzez dołączenie do umowy i dokumentów kredytowych danych identyfikujących w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.), tj. imienia i nazwiska, adresu Kredytobiorcy, numeru umowy kredytu w odpowiednie miejsce na spersonalizowanej stronie internetowej a w przypadku zawarcia umowy poprzez System Pl@net imienia i nazwiska, adresu Kredytobiorcy, kodu sms w odpowiednie miejsce w Systemie Pl@net.
 • przedstaw wskazane w wiadomości e-mail wysłanej przez Bank na podany we wniosku kredytowym adres e-mail dokumenty potwierdzające dane wprowadzone we wniosku kredytowym niezbędne do oceny zdolności kredytowej - dokumenty możesz w wersji oryginalnej przedstawić w oddziale Banku.
 • dokonaj przelewu bankowego z Twojego indywidualnego rachunku prowadzonego przez bank z siedzibą w Polsce w wysokości 1 zł na wskazany rachunek w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (nie dotyczy wnioskowania przez System Pl@net)- Bank zwraca kwotę przelewu 1 zł na rachunek, z którego został dokonany przelew. Szczegóły dotyczące m.in. przelewu otrzymasz w wiadomości e-mail, wysłanej po złożeniu wniosku kredytowego.

Po otrzymaniu przez Bank wymaganych dokumentów oraz zweryfikowaniu tożsamości Klienta na podstawie ww. przelewu kwoty 1 zł (nie dotyczy Systemu Pl@net), Bank podejmie ostateczną decyzję kredytową i gdy jest ona pozytywna – podpisuje Umowę podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Bank informuje klienta o ostatecznej decyzji kredytowej oraz przesyła podpisaną przez Bank umowę kredytu wraz z pozostałymi dokumentami kredytowymi w formie trwałego nośnika informacji (pliku PDF) na adres e-mail.

- w oddziale Banku

 • zaakceptuj warunki dokumentów kredytowych - wszystkie dokumenty do podpisu zostaną wydrukowane przez pracownika oddziału
 • przedstaw dokumenty potwierdzające dane wprowadzone we wniosku kredytowym - dokumenty możesz w formie skanu oraz zdjęcia załączyć na stronie WWW (dostępny format plików: .PDF /.TIFF / .JPG / .GIF), dokumenty w wersji oryginalnej przedstaw w oddziale banku

Po otrzymaniu przez Bank wymaganych dokumentów oraz zweryfikowaniu w oddziale tożsamości klienta Bank podejmie ostateczną decyzję kredytową i gdy jest ona pozytywna – podpisuje umowę kredytu. Bank informuje Klienta o ostatecznej decyzji kredytowej w oddziale Banku gdzie wręcza Klientowi podpisaną przez Bank umowę kredytu wraz z pozostałymi dokumentami kredytowymi.

4. URUCHOMIENIE KREDYTU:

Uruchomienie kredytu nastąpi zgodnie z umową kredytu na rachunek wskazany we wniosku kredytowym.

Jeśli na etapie wnioskowania o kredyt nie podałeś numeru konta do wypłaty środków z kredytu, zostanie on uzupełniony na późniejszym etapie:

 • w przypadku zawarcia umowy kredytu przez Internet (elektronicznie)  - wypłata środków nastąpi na rachunek z którego wykonałeś przelew 1 zł
 • w przypadku zawarcia umowy kredytu poprzez System Pl@net (elektronicznie)  - wypłata środków nastąpi na dowolny rachunek wskazany we wniosku.
 • w przypadku zawarcia umowy kredytu w oddziale Banku - numer rachunku do wypłaty należy podać w placówce Banku przedstaw dokumenty potwierdzające dane wprowadzone we wniosku kredytowym - dokumenty należy w wersji oryginalnej przedstawić w oddziale Banku

dokumenty do pobrania

dokumenty archiwalne