Czat +48 22 778 52 00 iGotowka@bgzbnpparibas.pl Koszt połączenia
wg stawki operatora
igotówka na wakacje
igotówka na wakacje igotówka na wakacje

Limit czasu został przekroczonyProszę przejść na stronę główną
www.iGotowka.pl

<

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego na 20.04.2018 r. dla całkowitej kwoty kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 39 800 zł, całkowita kwota do zapłaty 53 364,51 zł, oprocentowanie stałe 6,49% w skali roku, całkowity koszt kredytu 13 564,51 zł (w tym: prowizja 3542,20 zł, odsetki 10022,31 zł), 78 miesięcznych rat 77 równych po 684,16 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 684,19 zł.

ikona ok

Zalety kredytu

 • Stałe oprocentowanie
 • Wstępna decyzja kredytowa niezwłocznie po zlożeniu wniosku kredytowego

więcej

ikona pytania

Jak uzyskać kredyt

 • Wypełnij i prześlij formularz kredytowy przez stronę www.igotowka.pl lub System Pl@net, jeśli posiadasz dostęp do systemu bankowości elektronicznej.
 • kredyt gotówkowy do 10 tys zł (całkowita kwota kredytu) dostępny online na www.igotowka.pl lub do 30 tys zł (całkowita kwota kredytu) w Systemie Pl@net.

więcej

ikona pobierz

Dokumenty do pobrania

 • Tabele oprocentowania, prowizji i opłat
 • Warunki ubezpieczenia

więcej

ZALETY KREDYTU:

 • kredyt do 10 000 zł (całkowita kwota kredytu) dostępny w pełni przez Internet przez stronę www.igotowka.pl . Jeśli posiadasz dostęp do Systemu Pl@net w pełni przez Internet jest dostępny kredyt nawet do 30 000 zł (całkowita kwota kredytu)
 • możliwość wypełnienia wniosku kredytowego lub elektronicznego zawarcia umowy nawet na tabletach i smartfonach
 • wstępna decyzja kredytowa niezwłocznie po złożeniu wniosku

Wstępna decyzja kredytowa oznacza decyzje wydaną w oparciu o dane podane przez Klienta we wniosku kredytowym. Przyznanie kredytu gotówkowego uzależnione jest od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta w oparciu o dane po ich zweryfikowaniu przez Bank.

Wnioskując o kredyt do 120 000 zł masz możliwość wyboru kredytu:

 • z ubezpieczeniem, które pomoże Ci spłacić kredyt w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych
 • bez ubezpieczenia

W przypadku umów zawieranych poprzez System Pl@net ubezpieczenia są dostępne dla całkowitej kwoty kredytu do 20.000 zł.

Warunki ubezpieczenia, oferowanego za pośrednictwem Banku, w tym zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania, a także na stronie Banku i w oddziałach Banku (Znajdź oddział)

Szczegółowe informacje dotyczące trybu zawarcia umowy są dostępne w zakładce: Jak uzyskać kredyt.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU DOWOLNEJ KWOTY KREDYTU I OKRESU KREDYTOWANIA:

 • dostępna kwota kredytu od 1 000 zł do 120 000 zł
 • możliwość rozłożenia spłaty kredytu nawet na 84 miesiące (minimalny okres kredytowania to 6 miesięcy)

Aby złożyć wniosek o kredyt gotówkowy wystarczy:

 • wypełnić i przesłać formularz kredytowy dostępny na stronie www.igotowka.pl lub w Systemie Pl@net a następnie
 • po uzyskaniu wstępnej, pozytywnej decyzji kredytowej, przesłać dokumenty wymagane przez Bank, zgodnie z instrukcją wyświetlona na stronie

1. Wykonaj symulację kredytu

Symulacja kredytu dostępna on-line:

 • wybierz kwotę kredytu (całkowita kwota kredytu)
 • liczbę miesięcznych rat kredytu

Dodatkowo możesz skorzystać z opcji ubezpieczenia:

 • dla kredytu do 20 000 zł masz możliwość wyboru ubezpieczenia Pakiet Internet 2 na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz w zależności od źródła dochodu ubezpieczonego czasowej niezdolności do pracy albo utraty pracy albo pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku - stawka 6,99% liczona od miesięcznej raty kredytu.
 • dla kredytu powyżej 20 000 zł masz możliwość wyboru ubezpieczenia Pakiet A3 na wypadek śmierci, śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz poważnego zachorowania – stawka 6,99% liczona od miesięcznej raty kredytu (nie dotyczy wnioskowania i zawarcia umowy kredytu przez System Pl@net).

Warunki ubezpieczenia (Ogólne Warunki Ubezpieczenia, karty produktu ubezpieczeniowego), oferowanego za pośrednictwem Banku, w tym zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania i w oddziałach Banku (Znajdź oddział).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego na 20.04.2018 r. wynosi 9,70%, całkowita kwoty kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 39 800 zł, całkowita kwota do zapłaty 53 364,51 zł, oprocentowanie stałe 6,49% w skali roku, całkowity koszt kredytu 13 564,51 zł (w tym: prowizja 3542,20 zł, odsetki 10022,31 zł), 78 miesięcznych rat 77 równych po 684,16 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 684,19 zł.
Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu wynosi 9,70%. Kredyt gotówkowy jest dostępny dla okresu kredytowania od 6 do 84 miesięcy.

2. ZŁÓŻ WNIOSEK O KREDYT GOTÓWKOWY:

Zanim złożysz wniosek o kredyt gotówkowy zapoznaj się z dokumentami zamieszczonymi w zakładce Dokumenty do pobrania.

Aby złożyć wniosek o kredyt, należy określić w formularzu kredytowym dostępnym on-line na stronie www.igotowka.pl lub w Systemie Pl@net:

 • dane osobowe i teleadresowe, w tym adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu, za pośrednictwem których odbywa się komunikacja z Bankiem w celu zawarcia Umowy
 • dane dotyczące sytuacji majątkowej, zatrudnienia i wysokości dochodów niezbędne do podjęcia wstępnej decyzji kredytowej
 • numer rachunku, na który mają zostać wypłacone środki z kredytu
 • wybrany sposób zawarcia umowy i podpisania dokumentów kredytowych oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających dane z wniosku kredytowego (nie dotyczy wnioskowania przez System Pl@net):
  - przez Internet (elektronicznie)
  - w oddziale Banku
 • dla kredytu powyżej 20 000 zł, jeśli posiadasz stan cywilny: zamężna / żonaty oraz nie masz rozdzielności majątkowej, umowę kredytu mogą zawrzeć jedynie oboje małżonkowie (nie dotyczy wnioskowania przez System Pl@net).

Do złożenia wniosku o kredyt gotówkowy lub zawarcia umowy przez Internet konieczne jest spełnienie następujących wymogów technicznych: dostępność na przeglądarkach: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer od 8+,Opera, na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym iOS, Android i Windows 8. Klient nie może dostarczać do Banku treści o charakterze bezprawnym.

Po przesłaniu wniosku kredytowego do Banku otrzymasz na podany we wniosku adres e-mail informację o wstępnej decyzji kredytowej oraz dalszych krokach działania

UWAGA! W przypadku wyboru na stronie www.igotowka.pl podpisania dokumentów kredytowych przez Internet zawarcie umowy kredytu następuje w trybie elektronicznym (szczegóły zostaną wskazane na stronie internetowej podczas składania wniosku oraz w wiadomości przesłanej na podany we wniosku adres e-mail).
W celu zawarcia umowy kredytu konieczne jest uzyskanie ostatecznej pozytywnej decyzji kredytowej na podstawie przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta w świetle przekazanych przez niego informacji

3. PODPISZ UMOWĘ KREDYTOWĄ ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY KREDYTOWE:

Po otrzymaniu wstępnej pozytywnej decyzji kredytowej:

Zapoznaj się z przesłanymi przez Bank dokumentami kredytowymi, w tym formularzem informacyjnym, umową kredytu oraz dokumentami ubezpieczeniowymi (jeśli wybrany został kredyt z ubezpieczeniem). Podpisz dokumenty kredytowe i przedstaw w Banku dokumenty potwierdzające dane wprowadzone we wniosku kredytowym stosownie do wybranego trybu zawarcia umowy:

- przez Internet w tym poprzez System Pl@net (elektronicznie)

 • zaakceptuj warunki dokumentów kredytowych – w terminie wskazanym w wiadomości e-mail wysłanej przez Bank na podany we wniosku kredytowym adres e-mail podpisz dokumenty poprzez dołączenie do umowy i dokumentów kredytowych danych identyfikujących w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tj. imienia i nazwiska, adresu Kredytobiorcy, numeru umowy kredytu w odpowiednie miejsce na spersonalizowanej stronie internetowej a w przypadku zawarcia umowy poprzez System Pl@net imienia i nazwiska, adresu Kredytobiorcy, kodu sms w odpowiednie miejsce w Systemie Pl@net.
 • przedstaw wskazane w wiadomości e-mail wysłanej przez Bank na podany we wniosku kredytowym adres e-mail dokumenty potwierdzające dane wprowadzone we wniosku kredytowym niezbędne do oceny zdolności kredytowej - dokumenty możesz w wersji oryginalnej przedstawić w oddziale Banku.
 • dokonaj przelewu bankowego z Twojego indywidualnego rachunku prowadzonego przez bank z siedzibą w Polsce w wysokości 1 zł na wskazany rachunek w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (nie dotyczy wnioskowania przez System Pl@net)- Bank zwraca kwotę przelewu 1 zł na rachunek, z którego został dokonany przelew. Szczegóły dotyczące m.in. przelewu otrzymasz w wiadomości e-mail, wysłanej po złożeniu wniosku kredytowego.

Po otrzymaniu przez Bank wymaganych dokumentów oraz zweryfikowaniu tożsamości Klienta na podstawie ww. przelewu kwoty 1 zł (nie dotyczy Systemu Pl@net), Bank podejmie ostateczną decyzję kredytową i gdy jest ona pozytywna – podpisuje Umowę podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Bank informuje klienta o ostatecznej decyzji kredytowej oraz przesyła podpisaną przez Bank umowę kredytu wraz z pozostałymi dokumentami kredytowymi w formie trwałego nośnika informacji (pliku PDF) na adres e-mail.

- w oddziale Banku

 • zaakceptuj warunki dokumentów kredytowych - wszystkie dokumenty do podpisu zostaną wydrukowane przez pracownika oddziału
 • przedstaw dokumenty potwierdzające dane wprowadzone we wniosku kredytowym - dokumenty możesz w formie skanu oraz zdjęcia załączyć na stronie WWW (dostępny format plików: .PDF /.TIFF / .JPG / .GIF), dokumenty w wersji oryginalnej przedstaw w oddziale banku

Po otrzymaniu przez Bank wymaganych dokumentów oraz zweryfikowaniu w oddziale tożsamości klienta Bank podejmie ostateczną decyzję kredytową i gdy jest ona pozytywna – podpisuje umowę kredytu. Bank informuje Klienta o ostatecznej decyzji kredytowej w oddziale Banku gdzie wręcza Klientowi podpisaną przez Bank umowę kredytu wraz z pozostałymi dokumentami kredytowymi.

4. URUCHOMIENIE KREDYTU:

Uruchomienie kredytu nastąpi zgodnie z umową kredytu na rachunek wskazany we wniosku kredytowym.

Jeśli na etapie wnioskowania o kredyt nie podałeś numeru konta do wypłaty środków z kredytu, zostanie on uzupełniony na późniejszym etapie:

 • w przypadku zawarcia umowy kredytu przez Internet (elektronicznie)  - wypłata środków nastąpi na rachunek z którego wykonałeś przelew 1 zł
 • w przypadku zawarcia umowy kredytu poprzez System Pl@net (elektronicznie)  - wypłata środków nastąpi na dowolny rachunek wskazany we wniosku.
 • w przypadku zawarcia umowy kredytu w oddziale Banku - numer rachunku do wypłaty należy podać w placówce Banku przedstaw dokumenty potwierdzające dane wprowadzone we wniosku kredytowym - dokumenty należy w wersji oryginalnej przedstawić w oddziale Banku

dokumenty do pobrania

dokumenty archiwalne