22 77 85 250 Koszt połączenia wg stawki operatora oferta@bnpparibas.pl
igotówka na wakacje
igotówka na wakacje igotówka na wakacje

Limit czasu został przekroczonyProszę przejść na stronę główną
www.iGotowka.pl

<

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wyliczona na 01.08.2019 r. dla przykładu reprezentatywnego wynosi 10,43%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 48 794 zł, całkowita kwota do zapłaty 67 962,40 zł, oprocentowanie stałe 6,99 % w skali roku, całkowity koszt kredytu 19 168,40 zł (w tym: prowizja 4830,61 zł, odsetki 14 337,79 zł), 84 miesięczne raty 83 równe po 809,08 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 808,76 zł.

ikona ok

Zalety kredytu

 • Stałe oprocentowanie
 • Wstępna decyzja kredytowa niezwłocznie po zlożeniu wniosku kredytowego

więcej

ikona pytania

Jak uzyskać kredyt

 • Wypełnij i prześlij formularz kredytowy przez stronę www.igotowka.pl lub System Pl@net, jeśli posiadasz dostęp do systemu bankowości elektronicznej.
 • kredyt gotówkowy do 10 tys zł (całkowita kwota kredytu) dostępny online na www.igotowka.pl lub do 30 tys zł (całkowita kwota kredytu) w Systemie Pl@net.

więcej

ikona pobierz

Dokumenty do pobrania

 • Tabele oprocentowania, prowizji i opłat
 • Warunki ubezpieczenia

więcej

ZALETY KREDYTU:

 • kredyt do 10 000 zł (całkowita kwota kredytu) dostępny w pełni przez Internet przez stronę www.igotowka.pl . Jeśli posiadasz dostęp do Systemu Pl@net w pełni przez Internet jest dostępny kredyt nawet do 30 000 zł (całkowita kwota kredytu)
 • możliwość wypełnienia wniosku kredytowego lub elektronicznego zawarcia umowy na tabletach i smartfonach
 • wstępna decyzja kredytowa niezwłocznie po złożeniu wniosku

Wstępna decyzja kredytowa oznacza decyzję wydaną w oparciu o dane podane przez Klienta we wniosku kredytowym. Przyznanie kredytu gotówkowego uzależnione jest od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta w oparciu o podane dane po ich zweryfikowaniu przez Bank.

Wnioskując o kredyt do 120 000 zł, masz możliwość wyboru kredytu:

 • z ubezpieczeniem, które pomoże Ci spłacić kredyt w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych
 • bez ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia, oferowanego za pośrednictwem Banku, w tym zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania, a także na stronie Banku i w oddziałach Banku (Znajdź oddział)

Szczegółowe informacje dotyczące trybu zawarcia umowy są dostępne w zakładce: Jak uzyskać kredyt.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU KWOTY KREDYTU I OKRESU KREDYTOWANIA:

 • dostępna kwota kredytu od 1 000 zł do 120 000 zł
 • możliwość rozłożenia spłaty kredytu nawet na 84 miesiące (minimalny okres kredytowania to 6 miesięcy)

Aby złożyć wniosek o kredyt gotówkowy wystarczy:

 • wypełnić i przesłać formularz kredytowy dostępny na stronie www.igotowka.pl lub w Systemie Pl@net a następnie
 • po uzyskaniu wstępnej, pozytywnej decyzji kredytowej, przesłać dokumenty wymagane przez Bank, zgodnie z instrukcją wyświetloną na stronie

1. Wykonaj symulację kredytu

Symulacja kredytu dostępna on-line:

 • wybierz kwotę kredytu (całkowita kwota kredytu)
 • liczbę miesięcznych rat kredytu

Dodatkowo możesz skorzystać z opcji ubezpieczenia.

Ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie spłaty zadłużenia z tytułu kredytu. W ramach oferowanych ubezpieczeń masz możliwość wyboru:

 • Pakietu Zielonego z ochroną na wypadek: śmierci, śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy;
 • Pakietu Srebrnego z ochroną na wypadek: śmierci, śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
 • Pakietu Złotego/ Platynowego z ochroną na wypadek: śmierci, śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz poważnego zachorowania.

Warunki ubezpieczenia (Ogólne Warunki Ubezpieczenia, karty produktu ubezpieczeniowego), oferowanego za pośrednictwem Banku, w tym zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz Informacja o Agencie są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania i w oddziałach Banku (Znajdź oddział).

2. ZŁÓŻ WNIOSEK O KREDYT GOTÓWKOWY:

Zanim złożysz wniosek o kredyt gotówkowy zapoznaj się z dokumentami zamieszczonymi w zakładce Dokumenty do pobrania.

Aby złożyć wniosek o kredyt, należy określić w formularzu kredytowym dostępnym on-line na stronie www.igotowka.pl lub w Systemie Pl@net:

 • dane osobowe i teleadresowe, w tym adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu, za pośrednictwem których odbywa się komunikacja z Bankiem w celu zawarcia Umowy;
 • dane dotyczące sytuacji majątkowej, zatrudnienia i wysokości dochodów niezbędne do podjęcia wstępnej decyzji kredytowej;
 • numer rachunku bankowego, na który mają zostać wypłacone środki z kredytu;
 • wybrany sposób zawarcia umowy i podpisania dokumentów kredytowych oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających dane z wniosku kredytowego (nie dotyczy wnioskowania przez System Pl@net):
  - przez Internet (zdalnie)
  - w oddziale Banku
 • dla kredytu powyżej 20 000 zł, jeśli pozostajesz w związku małżeńskim oraz nie masz rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem, umowę kredytu mogą zawrzeć jedynie oboje małżonkowie (nie dotyczy wnioskowania przez System Pl@net).

Do złożenia wniosku o kredyt gotówkowy lub zawarcia umowy przez Internet konieczne jest spełnienie następujących wymogów technicznych: przeglądarka Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer od 8+ lub Opera, a na urządzeniach mobilnych dodatkowo system operacyjny iOS, Android lub Windows 8. Klient nie może dostarczać do Banku treści o charakterze bezprawnym.

Po przesłaniu wniosku kredytowego do Banku otrzymasz na podany we wniosku adres e-mail informację o wstępnej decyzji kredytowej oraz dalszych krokach.

UWAGA! W przypadku wyboru na stronie www.igotowka.pl podpisania dokumentów kredytowych przez Internet zawarcie umowy kredytu następuje w trybie elektronicznym (szczegóły zostaną wskazane na stronie internetowej podczas składania wniosku oraz w wiadomości przesłanej na podany we wniosku adres e-mail).
W celu zawarcia umowy kredytu konieczne jest uzyskanie ostatecznej pozytywnej decyzji kredytowej na podstawie przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta w świetle przekazanych przez niego informacji

3. PODPISZ UMOWĘ KREDYTOWĄ ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY KREDYTOWE:

Po otrzymaniu wstępnej pozytywnej decyzji kredytowej:

Zapoznaj się z przesłanymi przez Bank dokumentami kredytowymi, w tym formularzem informacyjnym, umową kredytu oraz dokumentami ubezpieczeniowymi (jeśli wybrany został kredyt z ubezpieczeniem). Podpisz dokumenty kredytowe i przedstaw w Banku dokumenty potwierdzające dane wprowadzone we wniosku kredytowym stosownie do wybranego trybu zawarcia umowy:

- przez Internet w tym poprzez System Pl@net (zdalnie)

 • zaakceptuj warunki dokumentów kredytowych – w terminie wskazanym w wiadomości e-mail wysłanej przez Bank na podany we wniosku kredytowym adres e-mail podpisz dokumenty poprzez dołączenie do umowy i dokumentów kredytowych danych identyfikujących w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tj. imienia i nazwiska, adresu kredytobiorcy, numeru umowy kredytu, w odpowiednie miejsce na spersonalizowanej stronie internetowej, a w przypadku zawarcia umowy poprzez System Pl@net - imienia i nazwiska, adresu kredytobiorcy, kodu SMS w odpowiednie miejsce w Systemie Pl@net.
 • przedstaw wskazane w wiadomości e-mail wysłanej przez Bank na podany we wniosku kredytowym adres e-mail dokumenty potwierdzające dane wprowadzone we wniosku kredytowym niezbędne do oceny zdolności kredytowej - oryginały dokumentów możesz przedstawić w oddziale Banku.
 • dokonaj przelewu bankowego w wysokości 1 zł z Twojego indywidualnego rachunku prowadzonego przez bank z siedzibą w Polsce na wskazany rachunek w BNP Paribas Bank Polska S.A. (nie dotyczy wnioskowania przez System Pl@net)- Bank zwraca kwotę przelewu 1 zł na rachunek, z którego został dokonany przelew. Szczegóły dotyczące m.in. przelewu otrzymasz w wiadomości e-mail, wysłanej po złożeniu wniosku kredytowego.

Po otrzymaniu przez Bank wymaganych dokumentów oraz zweryfikowaniu tożsamości Klienta na podstawie ww. przelewu kwoty 1 zł (nie dotyczy Systemu Pl@net), Bank podejmie ostateczną decyzję kredytową i jeśli będzie ona pozytywna – podpisze Umowę podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Bank informuje klienta o ostatecznej decyzji kredytowej oraz przesyła podpisaną przez Bank umowę kredytu wraz z pozostałymi dokumentami kredytowymi w formie trwałego nośnika informacji (pliku PDF) na adres e-mail.

- w oddziale Banku

 • zaakceptuj warunki dokumentów kredytowych - wszystkie dokumenty do podpisu zostaną wydrukowane przez pracownika oddziału
 • przedstaw dokumenty potwierdzające dane wprowadzone we wniosku kredytowym - dokumenty możesz w formie skanu oraz zdjęcia załączyć na stronie WWW (dostępny format plików: .PDF /.TIFF / .JPG / .GIF); oryginały dokumentów przedstaw w oddziale banku

Po otrzymaniu przez Bank wymaganych dokumentów oraz zweryfikowaniu w oddziale tożsamości klienta, Bank podejmie ostateczną decyzję kredytową i jeśli będzie ona pozytywna – podpisze umowę kredytu. Bank informuje Klienta o ostatecznej decyzji kredytowej w oddziale Banku, gdzie Klient otrzymuje podpisaną przez Bank umowę kredytu wraz z pozostałymi dokumentami kredytowymi.

4. URUCHOMIENIE KREDYTU:

Uruchomienie kredytu nastąpi zgodnie z umową kredytu, na rachunek wskazany we wniosku kredytowym.

Jeśli na etapie wnioskowania o kredyt nie podałeś numeru konta do wypłaty środków z kredytu, zostanie on uzupełniony na późniejszym etapie:

 • w przypadku zawarcia umowy kredytu przez Internet (zdalnie)  - wypłata środków nastąpi na rachunek z którego wykonałeś przelew 1 zł
 • w przypadku zawarcia umowy kredytu poprzez System Pl@net (zdalnie)  - wypłata środków nastąpi na dowolny rachunek wskazany we wniosku.
 • w przypadku zawarcia umowy kredytu w oddziale Banku - numer rachunku do wypłaty należy podać w placówce Banku przedstaw dokumenty potwierdzające dane wprowadzone we wniosku kredytowym - oryginały dokumentów należy przedstawić w oddziale Banku.

dokumenty do pobrania

dokumenty archiwalne